BUFET D'ADVOCATS

/
/

Assessorament legal en la gestió de la seva empresa, negoci, operació bancària o transacció mercantil.

Prestem assessorament als socis des de l’inici de les converses prèvies a la constitució de la societat, aconsellant la forma social més adequada als seus interessos, els possibles pactes entre els socis, la composició dels òrgans de govern, la designació dels administradors, la retribució, la transmissibilitat de les accions i altres clàusules estatutàries.

Ampliació i reducció de capital, transformació, absorció, fusió i liquidació de societats.

Contractes d’arrendament de negoci, traspàs, obra i serveis, franquícies, distribució, representació, merchandising.

Competència deslleial, actes de confusió, engany, imitació, comparació, denigració, explotació de la reputació aliena, violació de secrets i actuacions fraudulentes.

Declaració de concurs de creditors, reclamació d’impagats, accions judicials per incompliment d’obligacions.

Registre de dominis d’Internet, recuperació de dominis, procediment de resolució extrajudicial de conflictes derivats del registre de dominis, redacció de clàusules legals d’us de pàgines web.