BUFET D'ADVOCATS

SOLANS ADVOCATS. Som una firma d'advocats amb més de 30 anys d’experiència, fundada l'any 1985, amb seu a Barcelona, dedicada al Dret Civil i al Dret Mercantil, amb especial projecció en el camp de la Propietat Industrial i de la Propietat Intel·lectual ...

Dret de família, matrimoni, parelles de fet, separacions, divorcis, capitulacions matrimonials, acords de separació, liquidació de béns.

Dret immobiliari, compravenda de finques, vivendes, oficines, solars, naus industrials, declaracions d’obra nova, divisió en propietat horitzontal, divisió de comunitat de béns, contractes d’arrendament urbà o rústic, parceries, traspàs de locals, desnonaments.

Impugnació d’acords de comunitats de propietaris, accions de responsabilitat, reclamacions per mala execució d’obres, vicis ocults, incompliment de contractes, rescabalament per danys i perjudicis.

Testaments, herències, llegats, declaració d’hereus abintestat, divisió i partició de l’herència.